iaudariun-admin

نوشته شده توسط iaudariun-admin

کمک به بازسازی مناطق سیل زده


با سلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون در نظر دارد همگام با سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به بازسازی چندین منزل مسکونی در مناطق سیل زده کشور اقدام نماید. لذا از دانشجویانی که تمایل دارند در این امر خداپسندانه مشارکت داشته باشند دعوت می شود به دفتر ریاست محترم دانشگاه مراجعه فرمایند.