کمک به بازسازی مناطق سیل زده

کمک به بازسازی مناطق سیل زده

با سلام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون در نظر دارد همگام با سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به بازسازی چندین منزل مسکونی در مناطق سیل زده کشور اقدام نماید. لذا از دانشجویانی که تمایل دارند در این امر خداپسندانه مشارکت داشته باشند دعوت می شود به دفتر ریاست محترم دانشگاه مراجعه فرمایند.

پاسخ دهید