شماره های داخلی

دفتر ریاست (دکتر امیر قائدی) : 226

معاونت اداری و مالی :229

معاونت آموزشی و دانشجویی (دکتر نگهداری): 212

معاونت پژوهشی:232

معاونت عمرانی: 239

کارگزینی هیات علمی:206 یا 236

  حراست :237

کتابخانه : 224

کارشناس شهریه و صندوق رفاه:219

کارشناس حسابداری:221

مسوول فارغ التحصیلان : 220

مسوول بایگانی آموزش: 208

مدیر آموزش: 216

کارشناس آموزش:201

مسوول دبیرخانه :202

مسوول دفتر فرهنگ اسلامی : 218

مدیریت کلاسها و اطلاعات  : 217

مسسول فناوری اطلاعات : 210