شماره تلفن
۳۲۶۱۳۲۱۱-۱۵
آدرس
استان فارس–شهرستان داریون–دانشگاه آزاد اسلامی داریون–کدپستی :۷۱۴۶۱۶۴۹۴۹
آدرس ایمیل
admin@iaudariun.ac.ir

ارسال یک پیام