سه‌شنبه, 20 آذر 1397

چارت رشته های آموزشی

چارت رشته های آموزشی دانشگاه
کارشناسی ناپیوسته برق قدرت


کاردانی رشته برق


کاردانی تاسيسات تهويه مطبوع


کارشناسی ناپیوسته تاسیسات


کارشناسي پيوسته مهندسي عمران عمران-اصلي


کاردانی پیوسته حسابداری با کاردانش یا فنی غیرمرتبط


کاردانی پیوسته با مدرک فنی حسابداری


کاردانی پیوسته با مدرک کاردانش حسابداری


کاردانی ناپیوسته حسابداری


کارشناسی ناپیوسته با مدرک کاردانی پیوسته


کارشناسی ناپیوسته حسابداری با مدرک کاردانی غیرمرتبط


کارشناسی ناپیوسته حسابداری با مدرک کاردانی ناپیوسته


کاردانی پیوسته کامپیوتر


کاردانی ناپیوسته  کامپیوتر


کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر


کاردانی پیوسته معماری


کاردانی ناپیوسته معماری 


کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری


کاردانی مکانيک خودرو


چارت اصلی حقوق


کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو


جدول چارت کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان 95.7.10


جدول چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران 95.7.12


کاردانی پیوسته تربیت بدنی


کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی


کارشناسی پیوسته حقوق ورودی 96 به بعد


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8