دکتر کاویانی

سوابق شخصی

نام هاشم نام خانوادگی کاویانی فرد
ایمیل Hkaviani2002@gmail.com تاریخ تولد 29/06/1361
رتبه علمی مربی پایه 3

 

سوابق تحصیلی

مقطع رشته محل تحصیل شهر فارغ التحصیلی نمره پایان نامه
کارشناسی حسابداری دانشگاه شیراز شیراز 1385
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد مرودشت مرودشت 1387 18.25
دکتری حسابداری دانشگاه آزاد یاسوج یاسوج

 

سوابق آموزشی، مدیریتی و اجرایی

محل مدت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد داریون از 1389
مدیر گروه رشته حسابداری 3 سال
معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد داریون 1 سال
استاد مدعو دانشگاه های پیام نور آباده، صفاشهر، خرامه و غیرانتفاعی آباده از 1385 به مدت 4 سال

 

مقالات و کتابهای چاپ شده
Examining the Relation between Corporate Governance Indexes and its Bankruptcy,  Probability from the Agency Theory Perspective, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2(10) October 2013, Pages: 786-792
Examining the relation between stage of management accounting practice and technological innovation and management accounting innovation in the companies listed in Tehran Stock Exchange, Advances in Environmental Biology, 7(10) October 2013, Pages: 3145-3159
Investigating of the relationship between board of directors̕ bonus with accounting performance measures in Tehran Stock Exchange-listed companies, Science Series Data Report ,  Vol 5, No. 5;May 2013                    
حسابداری صنعتی1، انتشارات ترمه، چاپ اول، 1395.
اهمیت زمینه صنعت در نوع رویه‌های حسابداری مدیریت، فصلنامه پژوهش حسابداری،دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-96
بررسی نقش و انگیزه هیأت‌مدیره در اجتناب از پرداخت مالیات شرکت، مجلهدانش حسابداری مالی » تابستان 1397 – شماره 28 علمی-پژوهشی ‏(26 صفحه – از 59 تا 84(

 

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه:

حسابداری مالیاتی