دکتر مهرجو

سوابق شخصی

نام سعید نام خانوادگی مهرجو
تماس

ایمیل

09174503242

mehrjoo@iaudariun.ac.ir

تاریخ تولد 5/5/1361
رتبه علمی استادیار پایه 6

 

سوابق تحصیلی

مقطع رشته محل تحصیل شهر فارغ التحصیلی نمره پایان نامه
کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز شیراز 1384 20
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد دزفول دزفول 1389 20
دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز شیراز 1396 19.5

 

سوابق آموزشی، مدیریتی و اجرایی

محل مدت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد داریون از 1390
مدیر گروه رشته کامپیوتر 4 سال
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد داریون 2 سال

 

مقالات و کتابهای چاپ شده
“Swarm Intelligence based Clustering in Wireless Sensor Networks”, chapter book,  IAENG Transactions on engineering technologies volume 7, published by World Scientific, ISBN: 978-981-4390-00-2.
“Swarm Intelligent Compressive Routing in Wireless Sensor Networks”, Computational Intelligent, Wiley Journal, ISI indexed.
“Optimal Data Aggregation Tree in Wireless Sensor Networks based on Improved River Formation Dynamics”, Computational Intelligent, Wiley Journal, ISI indexed.
“Signal Reconstruction through Compressive Sensing and Principal Component Analysis in Wireless Sensor Networks”, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.17 No.6, June 2017.
“MAPREDUCE BASED PARTICLE SWARM OPTIMIZATION FOR LARGE SCALE PROBLEMS”, Proceeding of the 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Computer Science, 12 – 13 October 2015, Penang, MALAYSIA.
“A Novel Hybrid GA-ABC based Energy Efficient Clustering in Wireless Sensor Networks”, Canadian Journal on Multimedia and Wireless Networks, Vol. 2, No. 2, April 2011.
“An Intelligent Energy Efficient Clustering in Wireless Sensor Networks”, proceeding of IAENG 2011, Certificate of merit, Best paper.
“A Novel Intelligent Energy-Efficient Delay-Aware Routing in WSN, based on Compressive Sensing”, proceeding of  IST2010.
“Video Transmission by the Use of Bayesian Compressive Sensing in Wireless Sensor Network”, IJCTA, 8(2), 2015, pp. 1675-1685.
“Accurate compressive data gathering in wireless sensor networks using weighted spatio-temporal compressive sensing”, Telecommun Systems, Springer, DOI 10.1007/s11235-017-0376-2.
“A Novel Personalized Diversity Collaborative Filtering Algorithm for Recommender Systems”, International Journal of Web Services Research (IJWSR), ISI.
“Fully Distributed Sleeping Compressive Data Gathering in Wireless Sensor Networks”, Fully Distributed Sleeping Compressive Data Gathering in Wireless Sensor Networks, ISI.
“درخت تجمیع داده براساس الگوریتم پویاي شکل‌گیري رودخانه درشبکه حسگر بی‌سیم”، نشریه ISC محاسبات نرم

 

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه:

شبکه حسگر بی‌سیم، الگوریتم های هوش مصنوعی و هوش جمعی، تئوری حسگری فشرده، پردازش سیگنال، سیستم‌های توصیه گر