دکتر به آیین

سوابق شخصی

نام بهاره نام خانوادگی به آئین
ایمیل bahar.b64@gmail.com تاریخ تولد 26/3/1364
رتبه علمی مربی پایه  4

 

سوابق تحصیلی

مقطع رشته محل تحصیل شهر فارغ التحصیلی نمره پایان نامه
کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه شیراز شیراز 1386
کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد تهران مرکزی تهران 1388 83/19
دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

 

سوابق آموزشی، مدیریتی و اجرایی

محل مدت
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد داریون از 1390
مدیر گروه رشته تربیت بدنی 4 سال
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد داریون                   1سال

 

مقالات و کتابهای چاپ شده
رابطه چرخش خارجی درشت نی با کشیدگی و پارگی رباط ACL در ورزشکاران در نشریه با امتیاز  WOS (Journal of Veterinary Dentistry) سال 2015.
رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریک با انواع بیماری ام اس در زنان ومقایسه آن با افراد سالم در نشریه (Scholr Research Library) با امتیاز isi listed در سال 2011 .

 

رابطه بین ویژگی های تعادلی ایستا و پویا با انواع بیماری ام اس در زنان  در نشریه علمی- پژوهشی علوم حرکتی و ورزش (دانشگاه تربیت معلم) 1389.
رابطه بین ویژگی های قامت با انواع بیماری ام اس در زنان در نشریه جهانی علوم کاربردی (WASJ).
تاثیر خشونت کلامی تماشاگران فوتبال بر نحوه قضاوت داوران در نشریه  (Scholr Research Library) سال 2011.
بررسی انگیزش دانشجویان برای پرداختن به فعالیتهای بدنی (فاکتورهای مربوط به سلامت در مقابل فاکتورهای مربوط به عوامل جسمانی ظاهری) در نشریه جهانی علوم کاربردی (WASJ) در سال 2010.
رابطه هوش هیجانی با گرایش به ورزش در دانشجویان رشته تربیت بدنی در  نشریه علمی پژوهشی جهش 1389.
تاثیر تمرین تعادلی پویای یک طرفه بر اندام تحتانی هردو طرف در نشریه علمی پژوهشی خارجی  (Journal of Sport Science & Technology) شماره 10 سال 2010
تاثیر تمرینات قدرتی و سرعتی بر دامنه حرکتی در مردان نخبه اسکیت نمایشی در نشریه علمی پژوهشی خارجی  (Journal of Sport Science & Technology) شماره 10 سال 2010.
تالیف کتاب حرکت شناسی ساختاری انتشارات پوران پژوهش

 

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه:

HIIT و دیابت ، تاثیر ورزش بر جنبه های مختلف قلبی عروقی و تنفس ، تکثیر و تمایز و نوزایی سلولهای قلبی