دکتر اسکندری

سوابق شخصی

نام و نام خانوادگی زهرا اسکندری نام پدر اسکندر
محل تولد نیریز تاریخ تولد20/4/1366  
آدرس پست الکترونیک Eskandari66z@gmail.com تلفن تماس 09173122346
آدرس محل کار فارس-شهرستان داریون-دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

 

سوابق تحصیلی

مقطع رشته محل تحصیل شهر فارغ التحصیلی نمره پایان نامه معدل
کارشناسی الهیات گرایش فلسفه دانشگاه شیراز شیراز 1388 96/16
کارشناسی ارشد الهیات گرایش فلسفه دانشگاه شیراز شیراز 1390 80/19 12/19
دکتری الهیات گرایش فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد مشهد 1396 18 86/18

 

سوابق آموزشی

محل مدت
دانشگاه پیام نور واحد ارسنجان 1 سال
دانشگاه پیام نور واحد شیراز 1 سال
دانشگاه هنر شیراز 3 ترم
دانشگاه آزاد واحد داریون 2 سال
   
   
   
   

 

سوابق مدیریتی

محل مدت
   
   
   
   
   
   
   
   

 

مقالات چاپ شده
1.الهیات سلبی از دیدگاه پروکلس، مجله متافیزیک، علمی پژوهشی،
2.نفس از دیدگاه بروقلوس (پروکلس) و شیخ اشراق، مجله تاریخ فلسفه، علمی پژوهشی
3.صادر اول از دیدگاه پروکلس و صدرالمتالهین، مجله الهیات تطبیقی، علمی پژوهشی
4.بررسی نقش ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل، مجله حکمت صدرایی، علمی پژوهشی
5.واکاوی نظریه ی مایا در وداها،مجله پژوهش نامه ادیان،علمی پژوهشی
6.علت اولی در دستگاه فلسفی پروکلس، مجله حکمت و فلسفه، علمی پژوهشی
7.مقایسه تطبیقی معرفت نفس در اندیشه ابن عربی و شانکارا، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، علمی تخصصی
8.کارکرد بنیادهای نظری آیین هندو در تحقق عملی صلح،پذیرفته شده در همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح،عفو و دوستی، چاپ شده در کتاب مجموعه  مقالات همایش دارای رتبه علمی پژوهشی
9.مساله ی جنگ و صلح از دیدگاه مولانا(با محوریت مثنوی)،،پذیرفته شده در همایش ملی اخلاق مهار جنگ،اخلاق صلح،اخلاق عفو و دوستی، چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات همایش دارای رتبۀ علمی پژوهشی.